Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Rekisterinpitäjä

Ysirauta
Helmintie 1
76150 Pieksämäki
Y-tunnus 2859074-3
info@ysirauta.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sanna Sutela
puh. 0400 578466

Rekisterin nimi

Ysiraudan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Ysiraudan verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinninluvista ja kielloista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ysiraudan verkkokauppa

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ysirauta ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Ysirauta voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Ysirauta käyttää verkkokaupassa evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisiltapalomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan Omat-tiedot -osiossa. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys asiakaspalveluun.